Social- og sundhedshjælper

På uddannelsen til social- og sundhedshjælper  du at   hjælpe og    ældre mennesker, som ikke kan  sig selv.

Som social- og sundhedshjælper yder du omsorg og personlig og praktisk hjælp til ældre mennesker   enten i deres eget hjem  på et  .
Du  med de ældre, hjælper dem i tøjet og hjælper til med rengøring og vask. Du holder også øje med, om der sker ændringer i den   helbred.

Kilde: Uddannelsesguiden.dk
Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent   du at  hjælpe og   ældre, syge og handicappede mennesker,  som ikke kan  sig selv.
På skolen  du bl.a. undervist i at    sygepleje- og omsorgsopgaver. Du lærer også at  og   andre mennesker til at drage omsorg for sig selv.

Social- og sundhedsassistenter arbejder på plejehjem,  eller institutioner for psykisk eller fysisk handicappede. De kan også  i den kommunale hjemmepleje.

Kilde: Uddannelsesguiden.dk