Automekaniker

Om jobbet

Du vedligeholder og   biler, og du udskifter mekaniske dele.  På grund af det store indhold af elektronik og it i moderne biler bruger du ofte computere i dit arbejde. Du reparerer både personbiler, varevogne, busser og lastbiler, og du arbejder med både benzin- og    køretøjer.
Lastvognmekanikere, der arbejder med større vogne,  også påhængsvogne, sættevogne og forskelligt specialudstyr.
Man vedligeholder for det meste bilerne i forbindelse med serviceeftersyn. Bilejeren indleverer køretøjet, fx efter hver 10.000 km, den har kørt. Automekanikeren gennemgår den så efter et fast skema. Computeren bruger man til at måle og justere med.  Fx når man skal  motoren. Det foregik før med skruetrækker og -nøgler.
Mekanikeren skal desuden rense og    de forskellige dele og skifte olie, tændrør, filtre osv. Til sidst afprøver man, om de forskellige dele , som de skal.
Når man skal   en bil, skal man først finde fejlen. Fejlfinding og reparation sker ofte ved hjælp af en computer. Computeren forbindes til bilen, og i mange tilfælde også til bilfabrikkens it-udstyr.
Automekanikere reparerer fejl på motorer med tændings- og brændstofanlæg, det såkaldte transmissionssystem med bl.a. kobling, gearkasse og differentiale. Du arbejder også med bremser, styretøj og affjedring samt bilens elanlæg. I moderne biler er der meget it som du skal kunne efterse og udskifte.
Både vedligeholdelse og reparation kræver et nøje kendskab til, hvordan bilerne er konstrueret. Lastvognsmekanikere foretager også mindre reparationer på det elektriske anlæg og på kraner, tippelad og andet transportudstyr.
Arbejdet    i et tæt samarbejde med kolleger, der hver har sin specialistviden. Autoelektromekanikere (eller autoelektrikere) står for de mere komplicerede reparationer på de elektriske systemer, og større reparationer på karrosseriet udføres af karrosserismede.
Der findes enkelte autoelektrikere, der er specialiseret i eftersyn, service og reparationer af eldrevne køretøjer, fx elbiler og gaffeltrucker. Når køretøjet er indleveret til service, går du det efter og undersøger, om alt virker, som det skal. Du foretager så de nødvendige reparationer.
Det drejer sig bl.a. om lade- og startsystemer, elektriske sikkerhedssystemer og motorstyringssystemer. Det kan være vanskeligt at finde fejlen, så du går frem efter en bestemt metode. Tit fremstiller du selv komponenter og ledninger. Du bruger håndbøger, instruktionsbøger og tekniske specifikationer, som ofte er på engelsk eller andre fremmedsprog.
Andre opgaver kan være at justere og    mindre reparationer af biltelefoner og radio- og kommunikationsanlæg.  Desuden efterses og     fartskrivere, så de overholder Arbejdstilsynets regler.

Kilde: Uddannelsesguiden.dk