14 vokallyde

ɔ ə
 altid  'i' i   e e   i æ     Tjek 'i' hvis æ-lyd før 'rk' eks. drik(k)" e   a    Tjek 'e' hvis a-lyd før 'd' ('i' hvis 'rk' kommer lige efter) e  æ  a  altid  'y' y   ø y   ø  altid  'ø' u   o  altid  'u' u   o   å samt endelserne 'er' og 'ere' som udtales ɔ  e  udtales ofte ə når det er sidste bogtav (€= ə)
Se videoer her

 Hør vokal-lyd

lim lem grøn tøm